Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

HÂN HẠNH GIỚI THIỆU DANH MỤC 50 PHIM 5D

Danh mục 50 bộ phim 5D
Hơn 200 bộ phim 3D bạn có thể chọn.

Điện thoại liên hệ: 0796574139

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG CHIẾU
3D-5D 
CẢM GIÁC MẠNH 

Với lửa thật, khói, bong bóng, tuyết, mưa…..
Với 18 mùi hương hoa, mùi khói lửa…..
Với lửa thật, khói, bong bóng, tuyết, mưa…..Với 18 mùi hương hoa, mùi khói lửa…..
Màng hình 250 inch, âm thanh 7.2 đa kênh…..


Có bảo vệ giử xe chuyên nghiệp….

Phục vụ ân cần, theo yêu cầu của Quí khách ….
Các fan phim 3D